Pääosin ammatilliset tutkinnon osat ovat tutkintokohtaisia. Kuitenkin kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin sisältyy myös yhteisiä ammatillisia valinnaisia tutkinnon osia tai paikallisesti tarjottavia valinnaisia tutkinnon osia. Nämä tutkinnon osat ja niiden kurssit löydät tästä kategoriasta.

Tutkinnon osa: Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen  

Kestävän kehityksen edistäminen, valinnainen 3 osp

Valinnaiset osaamistavoitteet


* arvioida kestävään kehitykseen vaikuttavat tekijät työssään tai alallaan

* suunnitella kestävän kehityksen edistämiseen liittyviä toimintatapoja

* toimia kestävän kehityksen edistäjänä työssään tai alallaan

* arvioida kestävän kehityksen edistämisen onnistumista työssään tai alallaan


 Osaamisen arviointi (linkki ePerusteisiin)

 

Valinnaisen kestävän kehityksen edistämisen 3 osp arviointikriteerit löydät ePerusteiden sivun alareunasta.